MCH Stara Betoniarnia

tel. 24-369-60-12

E-mail: biuro@starabetoniarnia.pl

OFERTA NAJMU

..................................................

OFERTA NAJMU

AKTUALNOŚCI

....................................................

AKTUALNOŚCI

ARCHIWUM WYDARZEŃ

...................................................

ARCHIWUM WYDARZEŃ

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT DLA:

- MIKRO i MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW !!!!

- szpitali,
- jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń !!!

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Oświadczenia należy składać do 27 lipca 2019 r.

Szczegóły na stronie Ministerstwa energii: https://www.gov.pl/…/ustawa-o-cenach-pradu-przypominamy-o-o…